WIELAREA


In hierdie area leer die kleuters al die vaardighede aan om ‘n apparaat met wiele te kan manipuleer. Die ryvlak is so beplan dat daar afwisseling in die ryvlak is d.m.v. ‘n bruggie, ‘n holte en ‘n pypheuwel. Verder moet daar koers gehou word om sirkels en by afdraaipaaie. Die voetbrug bring ook vernouing van die ruimte bokant die kop.