VISIE, MISSIE
& DOEL

MLPP se VISIE vind vergestalting in hul leuse: “Gelukkige kleuters gerat vir more…”

MLPP’s MISSIE is:
  • Om gekwalifiseerde personeel aan te stel wat van onderwys hou.
  • Om uitstekende geriewe beskikbaar te stel.
  • Om opleiding en selfverryking ‘n integrale deel van die jaarprogram te maak.
  • ‘n Opwindende kurrikulum wat ruim geleentheid bied om te verken en te eksperimenteer.

DIE WORDINGSDOEL vir die kleuters van MLPP is om die kind te begelei om die persoon te word wat hy / sy moet wees. Die DIDAKTIESE DOELWIT van die skool is om – deur uitnodigende onderwys – elke dag die kind te roep tot verwerwing van kennis, begrip en vaardigheid te bekom wat mettertyd tot ‘n aangename bestaan ​​sal lei. Uitnemendheid is die SPESIFIEKE DOELWIT van hierdie skool. Om die saad van uitnemendheid by jong kinders te plant, benodig hulle ruim geleentheid vir entoesiastiese fisieke spel, ‘n wye verskeidenheid interessante items, uitdagende projekte, kreatiewe denke en onbeperkte verbeeldingsvlugte, wat deur MLPP voorsien word. Daar word ook van elke kind verwag om sonder vrees en huiwering aan alle aktiwiteite deel te neem.