ALGEMENE INLIGTING

Uitnemendheid word aanvaar as die spesifieke doel van hierdie skool. Vir hierdie doel word “uitnemendheid” gedefinieer as die vermoë om metodes te ontdek en / of te ontwerp wat harmonie tussen tegnologie en oorspronklike natuur sal bewerkstellig; tussen siekte en gesondheid; tussen gebrek en oorvloed; tussen geregtigheid en onreg; tussen onkunde en insig; tussen ouers en kinders.

Om die saad van uitnemendheid by jong kinders te saai, word geleentheid gebied vir lewendige fisieke spel, ‘n wye verskeidenheid interessante temas, uitdagende projekte, kreatiewe denke en onbeperkte verbeeldingsvlug. Daar word ook van elke kind verwag om sonder vrees en sonder huiwering hieraan deel te neem.

Ten einde hierdie hoë standaarde te skep en te handhaaf, is daar reëls ten gunste van ouers, kinders en personeellede.

Ons skool is gebaseer op Christelike beginsels en het as sodanig ‘n Christelike etos.

Maak seker dat u bewus is van die volgende aspekte van ons skool:

SKOOL URE 07:00 – 18:00

Hekke is soggens oop van 07:00 tot 08:10.

Hekke is oop vir die haal van kinders wat nie die nasorg bywoon nie, van 12:00 – 13:10. Tussen 13:10 en 14:00 is die hekke gesluit, sodat die kinders kan rus.

ONTBYT: 08:00
AMPTELIKE PROGRAM: 08:10 – 12:30
MIDDAGETE: 12:00 – 12:20 (Junior groep)
12:30 – 13:00 (Middel, Seniors & Gr R groepe)

Ons volg ‘n vier-termyn jaar, maar die skool bied ‘n vakansieprogram aan gedurende Maart / April, Junie / Julie en September / Oktober vir kinders van werkende ouers. Ons is ‘n week in Julie en vir die Kersfees-skoolvakansie gesluit.

AFHAAL VAN U KIND

Die hekke sluit tussen 13:10 en 14:00 om die kleuters toe te laat om te rus. U sal slegs toegelaat word om die skool gedurende hierdie periode binne te kom indien u vooraf die nodige reëlings getref het onderhewig aan die beleid m.b.t. buitemuurse aktiwiteite.

Indien iemand anders as uself u kind moet kom haal, moet u asseblief die betrokke oggend die nodige reëlings telefonies met die skoolkantoor tref. U kan ook die nodige instruksies in die aangewese boek in die kantoor skryf.

Nasorg sluit stiptelik om 18h00.

KOMMUNIKASIE

Elke kind het ʼn deurskynende sakkie op sy tas waarin ʼn boekie met ʼn rooi en ʼn blou kant geplaas word. Dit is die kommunikasie tussen u en die onderwyseres indien u nie self tydens ontvangstyd met die onderwyser kan gesels nie. Wanneer die rooi kant sigbaar is, is daar ʼn boodskap van die juffrou of die ouer en weet beide partye dat daar ʼn boodskap is.

Weeklikse klasbriewe word versprei deur e-pos asook die maandelikse nuusbriewe. Hou ook ons webtuiste dop www.mlpp.co.za asook ons Facebook-blad https://web.facebook.com/pg/3MidstreamSchools

Indien u besorg is oor sake rakende u kind en/of die skool, kan u gerus die saak eerste onder u klasonderwyseres se aandag bring en indien die saak nie bevredigend aangespreek word nie, kan u ʼn afspraak met die skoolhoof maak.

OUER KLASBESOEK

Kwartaalliks kry elke ouderdomsgroep se ouers die geleentheid om die skool te besoek gedurende skooltyd. Die doel van hierdie besoek is om u in staat te stel om ʼn deel van u kind se skooldag met hom/haar te ervaar. U sal deur die klasonderwyser ontvang en verwelkom word en sy sal verduidelik hoe al die leerstasies in die klas werk. U kan vir ʼn uur by enige van die leerstasies van u kind se keuse met u kind speel.

Terwyl u deelneem aan die verskeie leerstasies sal dit u hopelik meer insig in hulle daaglikse aktiwiteite bied en om kennis te verkry oor wat u kind by die skool doen, sowel as om u verhouding met die skool te bou en te verbreed.

HAPPIES/ BROODJIE-TYD

Juniors (2 – 3jr. Klas) hoef nie kosblikke saam te bring nie aangesien die skool kos voorsien vir broodjietyd. Die Juniors kan addisionele water in ʼn “sippy” beker of waterbottel saambring.

Ouers van kinders in die Middelgroep (3 – 4 jr.) tot Graad R voorsien toebroodjies vir broodjietyd wat om 10:00 vm. plaasvind. Hou asseblief ons beleid van gesond eet in gedagte. Dit bevorder gesonde eetgewoontes en lekkers of skyfies bederf net die kinders se aptyt vir die gesonde middagmaal wat aangebied word.

U is welkom om op u kind se verjaardag ʼn lekkerny skool toe te stuur. Aangesien verjaardae tydens broodjietyd gevier word vra ons u om nie oorboord te gaan met die soetgoed nie – een lekkerny en ʼn sap is voldoende.

BUITE SPEELGEBIED

Die buite-area is ʼn verlenging van die leerprogram binne. Dit bied meer geleentheid vir grootmotoriese beweging en ondersoekende aktiwiteite. Al hierdie aktiwiteite vorm deel van die kind se totale leerervaring.

Ons beplanning van die Buiteterrein is gebaseer op, wat hieronder gestel word en nog meer. MLPP streef daarna om aan u kind soveel geleenthede as moontlik te bied om oor ʼn wye gebied te ontwikkel.

“Movement activates the neural wiring throughout the body, making the whole body the instrument of learning”.

“Beginning in infancy and continuing throughout our lives, physical movement plays an essential role in creating nerve cell networks that are the essence of learning”.(Hannaford C; 1995).

“The first requirement in designing any child care space should be to maximize opportunities for children to move their entire body freely and extensively in all directions. Whether indoors or out, our designs must be based on what children do when they are moving – the specific ways they move.

Their bodies in relation to space and objects: “Children climbing……. crawling………. sliding………. balancing………. hiding…….and jumping off………. are not simply being obstreperous. Their actions are motivated by a deep, primary, developmental need to explain the multifaceted parameters of physical activity” (Olds, A.R; Human Ecology Forum 1980).

“Movement – exploration, which utilizes divergent problem solving with many different responses to a single challenge, allows children to respond to challenges at their own developmental levels and rates” (Pica, R; 1993).

Ons nooi u uit om die terrein te besigtig en sal enige van u vrae beantwoord.

ONGELUKKE

Daar is ten alle tye ten minste een personeellid aan diens op die terrein asook die kantoordames wat in Noodhulp opgelei is. Elke onderwyseres het ʼn basiese noodhulpkissie byderhand en daar is ʼn goed-toegeruste noodhulpkis in die kantoor. In geval van ʼn ongeluk, is daar ʼn behoorlike prosedure wat deur die personeel gevolg moet word. ʼn Verslag word in die Insident boek geskryf vir u inligting. Indien die besering van so ʼn aard is dat mediese ingryping nodig is, word ʼn volledige verslag aan u voorsien.

Die skool het ook gratis toegang tot die Landgoed se noodreaksie-eenheid vir hulp.

POTJIE-AFRIGTING

Hierdie is ʼn baie belangrike stadium in u kind se lewe. Dit behoort ʼn gesonde ervaring te wees sonder spanning. Ons personeel is ervare en baie geduldig en ons hoop u sal dit tuis ook so hanteer.

Die prosedure lyk soos volg:
  • Afrigting begin met die oudste kinders in die groep.
  • U sal 2 weke voor die tyd ingelig word.
  • Moet nie onnodige druk op u kind plaas nie – dit sal die proses onnodig uitrek.
  • Volg ook dieselfde prosedure tuis. Dit is belangrik dat u betrokke sal bly.
  • Stuur 4-6 stelle klere sowel as plastieksakke vir nat klere. Kort en/of lanbroeke moet verkieslik ʼn rekkie om die middel hê vir maklike aan- en uittrek.

AFVALMATERIAAL

Ons is afhanklik van ons ouers vir die skenking van bruikbare afvalmateriale vir die verryking van ons skeppende aktiwiteite. Dosies, verpakkings, geskenkpapier en alles met interessante vorms en teksture word verwelkom aangesien dit ontdekkings- en ontwikkelingsdinamiek stimuleer. Dieselfde geld vir stukkende implemente wat ons in die Tegnologie-area gebruik