GROENTETUIN


Elke klas het sy eie stukkie grond waarop hulle na hartelus kan plant. Projekte soos die plant van katoen kan aangepak word. Die leerders beleef hier ook die lewensiklusse van plante.